19 October 2015

WATERPROOFING FOR THE FUTURE

นวัตกรรมกันซึมแห่งอนาคต

ปกป้องยาวนานถึง 20 ปี

คอนไทท์ เอชเอชเอช ผลิตภัณฑ์กันซึมถาวร ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของดีไซเนอร์, ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์  และผู้รับเหมาโครงการโดยเฉพาะ

ด้วยเทคโนโลยี คริสตรัลไลน์ (Crystalline การสร้างผลึกกันซึมในเนื้อคอนกรีต) ผสาน เทคโนโลยีกันน้ำ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกันซึมจาก 3 พลัง คือ ไฮโดรโฟบิก (Hydrophobic)  ป้องกันการซึมผ่านของน้ำ, ไฮโดรฟิลิก (Hydrophilic) ดูดซับน้ำจากสภาพแวดล้อมและทำปฏิกริยาทางเคมีสร้างผลึกป้องกันการซึมผ่านของน้ำ และไฮโกรสโคปิก (Hygroscopic) สามารถดูดความชื้นจากอากาศแวดล้อม นวัตกรรมนี้รับประกันประสิทธิภาพกันซึมถึง 20 ปี


คอนไทท์ เอชเอชเอช เป็นกันซึมชนิดฉีดพ่นหรือทา เพื่อเคลือบทับและแทรกซึมทำปฏิกริยาสร้างผลึกอุดรูพรุนลึกถึงเนื้อคอนกรีต ช่วยให้ผู้ใช้งานหมดปัญหาการทำงานจากวัสดุกันซึมชนิดแผ่นและชนิดทาเคลือบผิวคอนกรีต หรือในขั้นตอนการทำงานที่จะล่าช้าเพราะสภาพอากาศ ปัญหาการยึดติดที่น้อยลง หรือการเกิดฟองอากาศ, การทนทานต่อ UV และปัญหาอื่นอีกมากมาย

คอนไทท์ เอชเอชเอช เป็น ผลิตภัณฑ์กันซึมสำหรับเคลือบผิวคอนกรีตและสร้างผลึกกันซึมในคอนกรีตที่มีประสิทธิภาพสูง 3 พลังกันซึม ด้วยนาโนเทคโนโลยี สามารถซึมลึกในชั้นผิวคอนกรีตแบบถาวรได้ถึง 30 ซม. โดยจะไม่เสื่อมสลายไป และยังสามารถแทรกซึมอุดรูพรุน รอยแตกในเนื้อคอนกรีต ที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันการรั่วซึมได้ตลอดการใช้งานคอนกรีต เหมาะสำหรับการทำกันซึม งานระบบอาคารส่วนฐาน, ชั้นใต้ดิน, อุโมงค์สะพาน, อ่างเก็บน้ำ, คาน, ดาดฟ้า, แทงค์น้ำ และ งานก่อสร้างอื่นที่เป็นฐานโครงสร้างใต้ดิน เทคโนโลยีล่าสุดนี้ยังปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย


"คอร์มิกซ์ คิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อเคมีภัณฑ์ก่อสร้างแห่งอนาคต"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


CONTITE HHH INNOVATIVE PERMANENT – 20 YEAR WARRANTY

CONTITE HHH has been developed to meet the demands of designers, applicators and contractors.

Cormix has taken crystalline technology and combined it with water repellant pore blocking know how to form an all embracing waterproofer which is hydrophobic, hydrophilic and hygroscopic. This technology is backed with a 20 YEAR WARRANTY.

Contite HHH is a spray on economic sealing and pore blocking subsurface membrane. Gone are the application problems associated with sheet and liquid applied membranes, the headaches of waterproofing in the rainy season, delays, bubbling, debond, UV issues, protection boards and detailing nightmares.Contite HHH is a coat effective easy to install triple action waterproofer using nanotechnology. Used in the sprayable form Contite HHH penetrates up to 30 cm into the concrete forming a permanent subsurface membrane which cannot be damaged and self heals when cracks develop. Areas of use include: roofs, basements, tanks, decks, podiums, tunnels, shafts, bridge decks, reservoirs and other below grade structures. 
This latest technology is also environmentally friendly and non-toxic.

                           

21 September 2015

The Latest Development in Polyurethane Roof Waterproofing

Elastoclad PU


If for roof waterproofing a membrane is preferred to crystalline waterproofing. Cormix recommends using the latest PU technology a fully bonded liquid applied polyurethane. Elastoclad PU does not require topping or other protection, it is completely UV resistant, allows ponding long term, roof resistant, cures rapidly, crack bridding with greater than 500% elongation and is quickly overcoatable.

A water based environmentally friendly liquid applied membrane available in colours to compliment surrounding structures, decks podiums etc.

Now available from Cormix this material is a sound alternative to the old PU technologies and sheet membranes with all the inherent problems the have.15 June 2015

How To Select A Waterproofer ?


The selection of material is determined by the area requiring waterproofing e.g. roof, basement, tanks, swimming pool, wet areas. pools etc, the service, installation conditions and skill of applicators.

what questions should be asked when selecting a waterproofing system ? Must it be UV resistant, will the concrete be dry or work carried out in the rainy season, what movement is expected, is cracking likely, are there any chemicals present, does the potential waterproofer need protection against back-filling or traffic. Is there likely to be a lot of detailing, is roof resistance required ? When considering sheet membranes there are problems that need to be considered.

     - Complex detailing
     - A lot of time to install
     - Dry concrete
     - Protection against back-filling
     - Protection against UV
     - Concrete 28 days old
     - A lot of labour to install
     - Skilled applicators
     - Maintenance
     - Damaged sheet membranes allow water to undercut/spread below them entering
       the structures in areas not adjacent to the damage creating very real repair issues

These are the disadvantages of sheet membranes. There are many sheet membranes based on different raw materials with varying qualities and thicknesses. How do you select the correct one, it's difficult? why continue with old technology with proven faults when other more modern technologies exist that are developed with ease of use in mind and longevity of performance. The trend is to move to products that are formulated with local conditions in mind based on the latest nanotechnologies. During recent years integrally waterproofed concrete has become the preferred method of waterproofing in many countries either as an admixture or spray applied sub surface membrane. This is known as waterproofing by crystallization.